THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/TB-MTTQ
Ngày : 13-06-2017
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : Thông báo TXCT đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ ba
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3625IMG_20170613_0001.pdf