THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 397/TB-UBND
Ngày : 24-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế - kỷ thuật công trình khu dân cư di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq361scan0317.pdf