THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/LCTT-MTĐT
Ngày : 22-05-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq361725-5.doc