THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 49/LCT
Ngày : 20-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 23-27/12/2013
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq355LCTT_so49.2013.doc