THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 70/TB-HĐND
Ngày : 08-05-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq352870-TB-HDND.pdf