THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 98-LT/HU
Ngày : 15-05-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3517LCTT so 98 tu ngay 15-05_19-05-2017.doc