THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 48/LCT
Ngày : 13-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 16-20/12/2013
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq349LCTT_so48.2013.doc