THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 97LT/HU
Ngày : 08-05-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : (Điều chỉnh) Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3494LCTT so 97 tu ngay 08-05_12-05-2017.doc