THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 63/TB-HĐND
Ngày : 26-04-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq347063-TB-HDND.pdf