THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/KH-BPC
Ngày : 21-04-2017
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq344306-KH-BPC.pdf