THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 11/QĐ-HĐND
Ngày : 21-04-2017
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Thành lập Tổ khảo sát tại đơn vị xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq344211-QD-UBND.pdf