THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 189/VHTT
Ngày : 10-12-2013
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq343scan0273.pdf