THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 95LT/HU
Ngày : 24-04-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 24/04/2017 đến ngày 28/04/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3438LCTT so 95 tu ngay 24-04_28-04-2017.pdf