THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 58/KH-HĐND
Ngày : 17-04-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát UBND xã Tam Vinh về tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq342258-KH-HDND.pdf