THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 55/HĐND-TTHĐ
Ngày : 17-04-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : V/v tổ chức làm việc với UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq342155-HDND-TTHD.pdf