THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 94LT/HU
Ngày : 17-04-2017
Người ký : Nguyễn Thị Ánh
Trích yếu : Lịch tuần BTV Huyện ủy từ ngày 17/04/2017 đến ngày 21/04/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3394LCTT so 94 tu ngay 17-04_21-04-2017.doc