THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 51/TB-HĐND
Ngày : 07-04-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq338551-TB-HDND.pdf