THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 93-LT/HU
Ngày : 10-04-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 10/04/2017 đến ngày 14/04/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3369LCTT so 93 tu ngay 10-04_14-04-2017.doc