THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 142-CV/BTGHU
Ngày : 27-03-2017
Người ký : Nguyễn Văn Trường
Trích yếu : V/v tuyên truyền 110 năm Tổng Bí Thư Lê Duẩn
CQ phát hành : Ban Tuyên giáo
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3364de cuong tuyen truyen 110 nam ngay sinh TBT Le Duan (1).pdf