THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 45/BC-HĐND
Ngày : 30-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tình hình hoạt động quý I,chương trình hoạt động quý II/2017 của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq335245-BC-HDND.pdf