THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 92-LT/HU
Ngày : 31-03-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần của Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3350LCTT so 92 tu ngay 03-04_07-04-2017.doc