THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 44/TB-HĐND
Ngày : 28-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban HĐND huyện quý I/2107
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq334244-TB-HDND.pdf