THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/KH-HĐND
Ngày : 16-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq334138-KH-HDND.pdf