THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 41/KH-HĐND
Ngày : 21-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát Trung tâm Phát triển cụm CN-TM-DV
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq334041-KH-HDND.pdf