THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 91LT/HU
Ngày : 27-03-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 27/03 đến ngày 31/03.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3323LCTT so 91 tu ngay 27-03_31-03-2017.pdf