THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 47/LCT
Ngày : 06-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 09-13/12/2013
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq331LCTT_so47.2013.doc