THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 42/HĐND-TTHĐ
Ngày : 22-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v điều chỉnh thời gian giám sát Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq330242-HDND-TTHD.pdf