THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 90LT/HU
Ngày : 20-03-2017
Người ký : Nguyễn Thị Ánh
Trích yếu : (Điều chỉnh) Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3286LCTT so 90 tu ngay 20-03_24-03-2017.pdf