THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14-KH/BTGHU
Ngày : 06-03-2017
Người ký : Huỳnh Xuân Chinh
Trích yếu : Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
CQ phát hành : Ban Tuyên giáo
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3271thi truc tuyen.rar