THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/HĐND-KTXH
Ngày : 12-03-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : V/v làm việc với UBND xã Tam Đại
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq326915-cvktxh.pdf