THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 89-LT/HU
Ngày : 13-03-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 13/03 đến ngày 17/03/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3238LCTT so 89 tu ngay 13-03_17-03-2017.pdf