THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/HĐND-TTHĐ
Ngày : 06-03-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v khảo sát kiến nghị của cử tri về thi công xây dựng nhà làm việc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq322531-HDND-TTHD.pdf