THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 88-LT/HU
Ngày : 06-03-2017
Người ký : Nguyễn Thị Ánh
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3211LCTT so 88 tu ngay 06-03_10-03-2017.pdf