THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 87-LT/HU
Ngày : 27-02-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 27/02 đến ngày 03/03/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3183LCTT so 87 tu ngay 27-02_03-03-2017.pdf