THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 86-LT/HU
Ngày : 20-02-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần của BTV Huyện ủy từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3155LCTT so 86 tu ngay 20-02_24-02-2017.pdf