THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 85-LT/HU
Ngày : 13-02-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3124LCTT so 85 tu ngay 13-02_17-02-2017.doc