THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 84-LT/HU
Ngày : 06-02-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2017.
CQ phát hành : Văn phòng Huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3102LCTT so 84 tu ngay 06-02_10-02-2017.pdf