THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/VHTT
Ngày : 16-03-2016
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : V/v tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật Vn năm 2016
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq2006scan0026.pdf