THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/KH-UBND
Ngày : 02-03-2016
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam"
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq1989scan0011.pdf