THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 26/BC-UBND
Ngày : 04-03-2016
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP những tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyên
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq198526-BC-UBND.pdf