THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 79/TB-UBND
Ngày : 02-03-2016
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP những tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyên
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq198379-TB-UBND.pdf