THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 81/TB-UBND
Ngày : 02-03-2016
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban với các ngành khối văn hóa,xã hội
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyên
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq198281-TB-UBND.pdf