THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 59/GM-UBND
Ngày : 03-03-2016
Người ký : Trần Văn Lành
Trích yếu : UBND huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Tọa đàm về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh thực hiện đổi mới và phát triên kinh tế hợp tác, Hợp tác xã
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyên
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq197759-GM-UBND.pdf