Kết quả bước đầu của CLB trồng tiêu xã Tam Đại –Phú Ninh

trongtieu

Đầu tháng 12/2013, CLB trồng tiêu xã Tam Đại-Phú Ninh được thành lập với 25 thành viên, là những hội viên nông dân có vườn trồng tiêu trên 1 sào, trên tinh thần tự nguyện tham gia. Mặc dù mới đi vào hoạt động trong khoảng thời gian 7 tháng nhưng

Phú Ninh dồn sức cho công tác chống hạn Hè thu 2014

bomnuoc

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2014, hiện nay, ngành chuyên môn của huyện cũng như các địa phương trên địa bàn đang tập trung hướng dẫn bà con nông dân tích cực chăm sóc lúa để sử dụng nước tiết kiệm

Kinh nghiệm từ 3 năm xây dựng nông thôn mới của 1 hợp tác xã

phanvien

HTX DVNN Tam Thành 1 có trên 1.000 hộ. Trong đó có 600 xã viên HTX, diện tích đất NN khoảng 381 ha. Trước kia, bình quân đầu người chỉ có 500m2, đại bộ phận nông dân sống bằng nghề nông... Sau khi xã Tam Thành phát động xây

Nông dân Phú Ninh Được mùa lúa-Trúng mùa dưa vụ Đông Xuân 2013-2014

thuhoachlua

Những ngày này, bà con nông dân huyện nhà đang tập trung cho việc thu hoạch lúa Đông Xuân 2013 – 2014. Theo phản ánh của bà con nông dân thì đây là vụ lúa đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay. Hầu hết các giống lúa gieo sạ trên đồng đều rất

Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng huyện Nông thôn mới

hoinghintm

Sáng 21/2, UBND huyện Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng huyện Nông thôn mới. Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- PBT, CT HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Quang-PCT UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV

Phú Ninh, đầu tư thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

nvhtubinh

Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (XDĐSVH)" ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ

Trưởng thôn 9X

truongthon9x

Giữ cương vị Trưởng thôn khi mới 23 tuổi, đoàn viên trẻ Đỗ Tấn Công, thôn Vĩnh Qúy, xã Tam Vinh đã chinh phục lòng tin yêu của người dân trong thôn. Bằng sức trẻ, sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh của một đoàn viên trẻ, anh đã có nhiều việc làm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người