Vai trò của Đảng trong xây dựng ntm tại Tam Đàn

Tam Thái khởi sắc nông thôn mới

Tam Lộc thắp sáng đường quê

tl

Lập thành tích chào mừng huyện Phú Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế lao động ngày 1/5. Sáng ngày

Sắc mới Đàn Trung

dantrung

Thôn Đàn Trung xã Tam Đàn huyện Phú Ninh nơi có di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Chiên Đàn, quê hương của danh tướng Kiều Phụng thời Quang Trung và là nơi diễn ra cuộc đấu tranh Miếu Trắng- Chiên Đàn (1954) đi vào sử sách như một minh chứng

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CÂY TIÊU TRÊN ĐẤT PHÚ NINH

trongtieu

Những năm trước đây, với nông dân Phú Ninh cây tiêu vẫn chưa là cây trồng thực sự thu hút sự đầu tư, chăm bón. Song, từ việc các CLB hồ tiêu được thành lập tại các địa phương, cùng với giá trị thực sự của nó đem lại, người nông dân Phú Ninh đã dần

Những làng quê nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là động lực, luồng gió mới thay đổi bộ mặt các làng quê nông thôn. Cũng từ đó, các giá trị văn hóa, tinh thần được người dân phát huy và giữ gìn, xây dựng nên những thành quả lớn ngay trên chính quê hương

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người