132 trường hợp hết thời hạn cách ly y tế tập trung

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện Phú Ninh, tính đến ngày 12/8/2020, toàn huyện có 150 trường hợp cách ly y tế tập trung, trong đó 132 trường hợp đã hết thời hạn và 18 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung.

Cụ thể, tại Trung tâm y tế huyện có 22 trường hợp, trong đó 14 trường hợp hết thời gian và 08 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung. Tại khu cách ly trường tiểu học Nguyễn Duy Hiệu có 128 trường hợp, trong đó 118 trường hợp hết thời gian và 10 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Đồng thời, trên toàn huyện có 2.268 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà, nơi cư trú; trong đó, 1.188 trường hợp hết thời gian cách ly.

image001 copy copy copy copy

Khu cách ly tại Trung tâm y tế huyện

Trong thời gian cách ly, huyện Phú Ninh đã đảm bảo các điều kiện thiết yếu tốt nhất để bà con yên tâm thực hiện cách ly. Hiện nay, toàn huyện tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người