Tăng cường công tác phòng, chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết

Ngày 09/6/2020, UBND huyện có công văn số 617/UBND-VP đề nghị các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết.

Công văn nêu rõ, UBND huyện yêu cầu phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6/2020) lồng ghép phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika. Cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch phát động toàn dân tích cực diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mới mắc, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng. Thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh, báo cáo UBND huyện chỉ đạo kịp thời. Phân công cán bộ đứng điểm giám sát tại từng xã, thị trấn. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.

image001

Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Treo băng rôn, khẩu hiệu... nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2020. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại đơn vị mình vào ngày 15/6/2020 và duy trì hoạt động này thường xuyên hằng tháng. Phối hợp tăng cường tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika năm 2020 bằng nhiều hình thức để nhân dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống và tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy cùng với chính quyền, đoàn thể.

Riêng UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đề nghị chỉ đạo đồng loạt các ban, ngành, ban nhân dân các thôn, khối phố và huy động nhân dân triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy vào ngày 15/6/2020. Duy trì thường xuyên hằng tháng để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện phun hóa chất phòng, chống dịch tại những nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch (hóa chất do Trung tâm Y tế huyện cung cấp). Phát hiện, báo cáo kịp thời các trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết để tổ chức giám sát, điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện trong quá trình phun hóa chất chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika tại địa phương. Đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2020 về UBND huyện và Trung tâm Y tế huyện để theo dõi, chỉ đạo.

BBT

Tin mới

Các tin khác