Triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, bà mẹ tại các xã, thị trấn trên địa bàn; Ban điều hành phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản huyện Phú Ninh (Ban điều hành) đã ban hành Kế hoạch triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng 01-02/6/2020".

Đồng thời kế hoạch phấn đấu đặt ra giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi thể cân nặng xuống còn 6.30% (giảm 0.25% so với năm 2019); giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi thể thấp còi xuống còn 10.80% (giảm 0.36% so với năm 2019). Để đạt mục tiêu đề ra, Ban điều hành đã yêu cầu các đơn vị, địa phương vận động 100% trẻ em trong độ tuổi từ 0-60 tháng tuổi ra cân, đo; 100% trẻ từ 06-60 tháng tuổi được uống Vitamin A và trẻ từ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đợt I trong ngày Vi chất dinh dưỡng. Đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

YTE

Thời gian triển khai ngày Vi chất dinh dưỡng là ngày 01-02/6/2020. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương để bố trí cân, đo trẻ vào thời gian phù hợp.

Để đảm bảo hiệu quả, Ban điều hành đã giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, chịu trách nhiệm về triển khai kế hoạch cân, đo trẻ dưới 05 tuổi, uống Vitamin A và tẩy giun cho trẻ. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế triển khai đạt kết quả ngày Vi chất dinh dưỡng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện. Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc cho Trạm Y tế các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền, vận động những hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi 0-60 tháng tuổi đưa trẻ đến các điểm cân, đo, uống Vitamin A và tẩy giun của xã, thị trấn. Bố trí xe lưu động tuyên truyền tại các xã, thị trấn. Hướng dẫn kỹ thuật cân, đo trẻ em cho các đối tượng tham gia giám sát, chuyên trách xã, thị trấn và cộng tác viên dinh dưỡng của từng thôn, khối phố; Tăng cường công tác tuyên truyền ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2020 trên các phương tiện thông tin...

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người