Tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe cho tất cả y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y của đơn vị.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được BSCKI Nguyễn Thị Kim Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam và Cử nhân Bùi Thị Long Cảnh, Phụ trách khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyền đạt những nội dung về Truyền thông giáo dục sức khỏe, các phương pháp truyền thông, các kỹ năng truyền thông như: Kỹ năng nói, nghe, quan sát, đặt câu hỏi, thuyết phục... Đặc biệt, các học viên đã tiến hành thảo luận nhóm và thực hành tại chỗ làm cho lớp tập huấn diễn ra hết sức sôi nỗi.

image001 copy copy

Lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y Trung tâm Y tế Phú Ninh cập nhật những kiến thức cơ bản về cách tư vấn, chia sẻ, trao đổi thông tin, giúp họ có những kỹ năng trong quá trình tư vấn, tuyền truyền cho nhân dân, làm cho đối tượng thay đổi hành vi từ có hại sang có lợi, từ đó hình thành những hành vi tốt trong việc bảo về, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, góp phần nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Lương Thị Lời

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người