Phú Ninh loại trừ bệnh phong

Ngày 30.11, Sở Y tế Quảng Nam tiến hành kiểm tra đánh giá, công nhận huyện Phú Ninh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong cấp huyện.

Qua rà soát, toàn huyện Phú Ninh có 15 bệnh nhân phong ở 7 địa phương, tất cả nằm trong diện chăm sóc tàn tật, từ 2015 đến nay không có bệnh nhân phong mới. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu từ huyện đến xã đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện chương trình phòng chống bệnh phong. Tổ chức khám phát hiện với hình thức khám tiếp xúc, khám toàn dân, khám bệnh da liễu tại phòng khám Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn đảm bảo. Riêng năm 2018, các cơ sở y tế trên địa bàn đã khám tiếp xúc đạt 300/300 lần, khám toàn dân tại xã Tam Lộc đạt 7785/5000 lần, khám tại phòng khám đạt 2309/560 lần. Duy trì hoạt động thường xuyên và triển khai thực hiện các chương trình y tế, trong đó có công tác phòng, chống bệnh phong.

DSC03189

Công tác tuyên truyền được chú trọng, các cơ quan đơn vị chức năng huyện Phú Ninh thực hiện đồng bộ hoạt động tuyên truyền về phòng chống bệnh cho cán bộ và học sinh trung học cơ sở, người dân, từ đó, tỷ lệ người dân đạt kiến thức quy định về bệnh phong tăng dần qua từng năm. Nhìn chung người dân đều nhận biết và phương pháp điều trị bệnh phong, không phân biệt đối xử, không có dấu hiệu kỳ thị với người bị bệnh phong và gia đình họ. Ngoài ra, các Trạm Y tế tăng cường quan tâm, rà soát, thực hiện tốt việc hỗ trợ các bệnh nhân phong được tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả.

Kết quả kiểm tra, huyện Phú Ninh đạt 292/290 điểm, 101%, (theo Hướng dẫn chấm điểm Thông tư 17/2013 của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và huyện).

HẢI CHÂU

Tin mới

Các tin khác